Yatay Geçiş Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Övgü Kalkan Küçüksolak

Yatay Geçiş Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Şerife Elif Can Şener

Yatay Geçiş Komisyon Üyesi

Araş.Gör.Dr.

Ahmet Safa Yıldırım