Mezuniyet Komisyonu Başkanı

Doç.Dr.

Zelha Altınkaya

Mezuniyet Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.Dr.

Ahmet Safa Yıldırım

Mezuniyet Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.Dr.

Elif Yıldırım