İntibak Komisyonu Başkanı

Doç.Dr.

Zelha Altınkaya

İntibak Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.

Sefa Öztürk

İntibak Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.

Ahmet Fethi Gün