Erasmus Lisans Programı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi

Necibe Nevra Esentürk

Erasmus Lisansüstü Programları Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Ali Uğur

Erasmus Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Övgü Kalkan Küçüksolak

Erasmus Lisans Programı Koordinatör Yardımcısı

Araş.Gör.

Emine Sezin Dost