Mezuniyet Komisyonu Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Ali Uğur

Mezuniyet Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.

Sefa Öztürk

Mezuniyet Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.

Ahmet Fethi Gün