İntibak Komisyonu Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Şerife Elif Can Şener

İntibak Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.

Sefa Öztürk

İntibak Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.

Ahmet Fethi Gün