Bölümümüz öğretim elemanlarından Araştırma Görevlisi Elif Yıldırım, Dr. Öğretim Üyesi Övgü Kalkan Küçüksolak danışmanlığında hazırlamış olduğu "İnsani Güvenlik Kapsamında Gerçekleştirilen İnsani Diplomasi Faaliyetlerinin Türkiye'nin Yumuşak Gücüne Etkisinin Analizi: Suriye Örneği (2011-2017)" başlıklı tezini başarılı bir şekilde savunarak "Doktor" unvanını almaya hak kazanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Etiket: Tebrik